Inder Chahal, Punjabi

Kari Phone Lyrics – Inder Chahal | Shree Brar